Senteret sitt bannerbilde

Ny pasient?

Har du aldri vært på Nidaros legekontor, eller hos legene som er tilknyttet dette?

 

Vi som legekontor/fastleger kan ikke hente ut dine opplysninger fra ditt tidligere legekontor. Dette har med dine persondata og gjøre, og datadirektiver ikke gir oss denne tilgangen. Du må derfor kontakte din tidligere fastlege og be om å få overført dette. Vi som fastleger har ikke mulighet for å hente din personlige journal fra andre legekontorer. 

Derfor anbefaler vi alle nye pasienter ved Nidaros legekontor om å kontakte sin tidligere fastlege for å få overført helsejournal. 

 

Nidaros legekontor DA kommer ikke til å fornye vanedannende medisiner til pasienter vi ikke har journalmessig, juridisk eller helsefaglig grunn til dette. Bruker du vanedannende medisiner jevnlig, må du ha avtalt overgangsfase til ny fastlege med din tidligere fastlege. 

ALLE narkotiske preparater, såkalte A- og B- preparater tilsier at du må ha time til din fastlege før ny forskriving.