NYHETER

Viktig informasjon

Legekontoret

KAPASITETSPROBLEMER

Helsevesenet generelt er under stor belastning, også vi på Nidaros legekontor. Vi ber derfor om forståelse for at det nå er lengre ventetid på ordinær legetime. Vi minner om at det kun er en problemstilling pr. konsultasjon.