NYHETER

Legekontoret 10.09.2021

Samarbeid med NTNU

Nidaros Legekontor samarbeider med NTNU og Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det betyr at det regelmessig er medisinstudenter tilstede ved legekontoret.

Hver høst gjennomfører to 6. års studenter praksis ved legekontoret i 6 uker. Disse studenter er nesten ferdige med medisinstudiet og har egen såkalt midlertidig legelisens.

I praksisperioden betjener disse studenter delvis Granstrøms ordinære timer, samt generell øyeblikkelig hjelp på legekontoret. 

Studentene jobber selvstendig og gjennomfører egne konsultasjoner, men med faglig veiledning og tilsyn fra lege Daniel Granström.

Granström deltar ikke under konsulatsjonen, men er tilstede på legekontoret og utøver supervisjon, samt gir studenten råd og veiledning om utredning og behandling. Granstrøm deltar på konsultasjonen sammen med medisinstudent dersom det er behov.

Dersom du ikke ønsker at legetimen gjennomføres av student med lisens varsler du oss per telefon, så finner vi et tidspunkt uten medisinstudent.

Også 1. og 2. årsstudenter er utplassert ved legekontoret. Disse medisinstudenter skal praktisere og trene på kommunikasjonsteknikk i lege-/pasientdialogen. Det gjøres som regel ved at studenten tar opp anamnese (sykehistorie), hvor etter undersøkelse og behandling gjennomføres av fastlege.

1. og 2. årsstudenter er utplassert hos Ragnhild Snustad Grønskag, Siri Syrtveit og Daniel Granstrøm.

Alle medisinstudenter ved legekontoret har taushetsplikt ihht Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).