NYHETER

Legekontoret

SOMMEREN 2022

Oversikt over når fastlegene har ferie:

Lege Tom Richard Stafne: Uke 29-32

Lege Daniel Granström: Uke 25-28

Lege Ragnhild Snustad-Grønskag: Uke 27-31

Lege Navjeet Gill: Uke 25-29

Lege Monika Smistad Dalhøi: Uke 30-33