NYHETER

Legekontoret 06.10.2021

Influensavaksine

Vaksinering ved Nidaros legekontor 2021

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

· Alle fra og med fylte 65 år

· Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

· Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)  Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Barn og voksne med:

· diabetes mellitus, type 1 og 2

· kronisk lungesykdom (inkludert astma), nyresvikt og leversvikt

· kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt  minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

· kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt  lungekapasitet

· nedsatt immunforsvar

· svært alvorlig fedme (KMI over 40)

· annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko,  etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

· I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

· Helsepersonell som har pasientkontakt

· Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Organisering

Vi har fått beskjed at vaksiner blir levert etter 21. oktober fra folkehelseinstituttet. I år er det kun en egenandel på 50 kroner for vaksine og grunnet observasjon tid etter er det vanlig egenandel for konsultasjon.

Vi organiserer oss med å ha vaksinering hos de med kronisk sykdommer som kommer til kontroll hos lege i periode slutten oktober til november. Konsultasjon starter med vaksinasjon og observasjon under konsultasjon.

Vi planlegger vaksinering for de andre risikogrupper i tidsrom mellom 14:30 og 17:00 på følgende dager: tirsdag 26.10, torsdag 28.10, tirsdag 2.11 og torsdag 4.11.

Først skal du få tilsendt et SMS om du er i risikogruppe og du får tilsendt en time til vaskinering. For vaksinering må du forvente å være tilstede i 20 minutt, grunnet observasjon etter vaksine er tildelt. Det er viktig å ikke møte for tidlig eller for sent. Hvis tidspunkt ikke passer må det endres og det må gis beskjed til oss gjennom Helsenorge eller ringe resepsjon.