AKTUELT

Viktig informasjon

Legekontoret 06.10.2021

Influensavaksine fra uke 42

Vaksinering ved Nidaros legekontor 2023

Egenbetaling kr 300,-

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

· Alle fra og med fylte 65 år

· Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

· Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)  Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Barn og voksne med:

· diabetes mellitus, type 1 og 2

· kronisk lungesykdom (inkludert astma), nyresvikt og leversvikt

· kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt  minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

· kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt  lungekapasitet

· nedsatt immunforsvar

· svært alvorlig fedme (KMI over 40)

· annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko,  etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

· I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

· Helsepersonell som har pasientkontakt

· Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Organisering

Vi organiserer oss med å ha vaksinering hos de med kronisk sykdommer som kommer til kontroll hos lege i periode slutten oktober til november. Konsultasjon starter med vaksinasjon og observasjon under konsultasjon.

Først skal du få tilsendt et SMS om du er i risikogruppe og du blir bedt om å bestille deg en time til vaskinering. For vaksinering må du forvente å være tilstede i 20 minutt, grunnet observasjon etter vaksine er tildelt. Det er viktig å ikke møte for tidlig eller for sent. Hvis tidspunkt ikke passer må det endres og det må gis beskjed til oss gjennom Helsenorge eller ringe resepsjon.