Tilgjengelighet

Innvendige dører

 • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge
 • Glassflater på dør er merket. Sort markør/skrift på glassflater innvendig
 • Fri passasjebredde 86 cm

Skilt

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør
 • Ingen buede skilt eller blanke overflater som forårsaker reflekser
 • Enkel skrifttype uten seriffer

Trapp

 • Håndløper på begge sider av trappeløp og sammenhengende rundt repo
 • Markering av alle trappeneser/forkant av trappetrinn
 • God belysning langs trappeløp

Parkering

 • Minimum en HC-parkeringsplass
 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
 • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.

Heis

 • Eksisterende heis minimum størrelse 1,1 meter x 1,4 meter

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Belysning

 • Laboratorium 700 lux (minimum)

Resepsjon

 • Lukket rom for henvendelser
 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet
 • Skrankeslynge (teleslynge) montert på skranke

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
 • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet