AKTUELT

Viktig informasjon

Legekontoret

Influensa og korona vaksine fra uke 42

Vi tilbyr nå time for vaksinering av korona og influensa på samme dag.

Korona vaksinen er gratis og influensavaksinen har en egenandel på kr 300,-

Hvem bør ta vaskine?

-Alle over 65 år bør ta beggevaksinene

-De som er kronisk syke, har alvorlig fedme eller er  gravide bør også ta vaksinene.

Snakk med legen din om du er usikker på om det gjelder deg.