AKTUELT

Legekontoret

Studenter

Nidaros Legekontor samarbeider med NTNU. Det betyr at det noen dager finnes medisinstudenter utplassert ved legekontoret.

Fastlege Daniel Granstrøm har 2.års medisinstudenter utplassert hos seg noen tirsdager og onsdager etter lunsjtid, hver høst og vår. Disse studentene er utplassert for å øve seg på konsultasjonsteknikk. Studentene har taushetsplikt. Dersom du ikke ønsker studenter tilstede under din konsultasjon, si fra ved bestilling av time.

Hver høst, fra uke 42 til og med uke 47, er to 6.års medisinstudenter utplassert ved legekontoret, som en del av opplæringen i allmennmedisin. Disse studentene drifter fastlege Daniel Granstrøms liste til stor del i denne periode, under Granstrøms supervisjon og veiledning. Studentene gjennomfører konsultasjonene på egen hånd, og konfererer ved behov med Granstrøm underveis. Studentene har taushetsplikt, og de har god kompetanse i både konsultasjons- og undersøkelsesteknikk. Dersom du ikke ønsker at din konsultasjon skal gjennomføres av studenter, si fra ved bestilling av time. Vi kan ikke garantere legetime med Granstrøm i denne periode (uke 42-47), men vi forsøker å ordne dette dersom behov.