VIKTIG INFORMASJON FRA LEGESENTERET

Legekontoret

Systemoppdatering

Etter siste systemoppdateringen i vårt journalsystem, opplever vi at ikke alle meldingene kommer gjennom.

Dersom du ikke har fått tilbakemelding fra oss innen 5 dager må du ta kontakt med oss igjen, for da har den ikke kommet gjennom hos deg/oss.