VIKTIG INFORMASJON FRA LEGESENTERET

Legekontoret

Time til røntgen

Bestill legetime minimum 14 dager etter billedundersøkelsen (MR/CT/ultralyd/røntgen), da det dessverre kan ta så lang tid før vi får skriftlig svar fra røntgeninstituttet. 

Unntaket er hvis legen din har gjort konkret avtale om å kontakte deg ang. svar.