AKTUELT

Legekontoret

Angående timebestillinger:

Dersom du skal inn på svangerskapskontroll eller diabeteskontroll, ber vi deg møte opp 15 minutter før timen din og trekk en lappe til laboratoriet. Du må også huske å ta med urinprøve, dette for at vi trenger morgenurin. Hvis det er mer enn 2 timer til du skal ha legetimen din, må urinprøven oppbevares i kjøleskap.

Føflekker og lignende som mulig skal fjernes må alltid vurderes av lege først. Bestill time for vurdering, så avtales tidspunkt for eventuell fjerning etterpå.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, avkreves konsultasjonshonorar.